Teatri ja muuseumi külastamine viiruste perioodil

 TÄHELEPANU!
Paneme kõigile südamele, et haigena või hiljuti haigestunuga kokku puutununa ei tuldaks näitustele, mängutuppa ega teatrisse. Hoides ennast saame hoida oma peret, sõpru ja kõiki teisi enda ümber, samuti aitab see hoida kultuuriasutused avatuna!

* Vastavalt valitsuse otsusele pääsevad alates 9. augustist 2021 muuseumisse ja teatrisse üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Muuseumis kohapeal testi teha ei saa. Koroonaviiruse testi saab nüüdsest teha ka apteegis. Apteekides tehtud kiirtesti tulemus kehtib kuni 48 tundi ja seda saab kasutada ainult riigisisese koroonatõendina.

* Tõendit vaktsineerimise, läbi põdemise või negatiivse testi kohta küsime ka gruppide saatjatelt, samuti haridusprogrammides osalejatelt, väljaspool mängukava tellitud teatrietenduste külastajatelt ning sünnipäevade ja teiste pidude külalistelt. 

* Tõendit vaktsineerimise, läbi põdemise või negatiivse testi kohta ei nõuta alla 18-aastastelt ning erivajadustega inimestelt. 

* Muuseumi töötajatel on õigus küsida ja kontrollida tõendit ning tuvastada isikusamasus.

Muuseumis on mitmes kohas olemas võimalused käte desinfitseerimiseks.

Vastavalt avalike ürituste juhendile teavitame külastajaid pileti ostmisel ja broneerimisel ning külastaja sisenemisel, et asutusse ei ole lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Täiendavalt teavitame külastajaid pileti ostmisel, broneerimisel ja ürituse alale sisenemisel, et respiratoorsete nakkushaiguse sümptomitega inimesed võidakse ürituselt saata koju. Üritusel tagatakse Vabariigi Valitsuse korralduse täitmine ning haigustunnustega inimeste koju saatmine või raskete haigustunnuste puhul kiirabi kutsumine.