Turvaline muuseumi- ja teatrikülastus

TÄHELEPANU!
Paneme kõigile südamele, et haigena või hiljuti haigestunuga kokku puutununa ei tuldaks näitustele, mängutuppa ega teatrisse. Hoides ennast saame hoida oma peret, sõpru ja kõiki teisi enda ümber, samuti aitab see hoida kultuuriasutused avatuna!

* Vastavalt valitsuse otsusele pääsevad muuseumisse ja teatrisse üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud täiskasvanud. 

* Üle 12-aastased noored pääsevad alates 1. novembrist muuseumisse ja teatrisse kas vaktsiinipassi või negatiivse testitõendi alusel.

* Tõendit vaktsineerimise või läbi põdemise küsime ka gruppide saatjatelt, samuti haridusprogrammides osalejatelt, väljaspool mängukava tellitud teatrietenduste külastajatelt ning sünnipäevade ja teiste pidude külalistelt. 

* Muuseumi töötajatel on õigus küsida ja kontrollida isikut tõendavat dokumenti ning tuvastada isikusamasus.

* Muuseumis ja teatris on maskikandmine kohustuslik. Mask on nõutav kõigilt alates 12. eluaastast. 

NB!
Alla 19-aastased üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased saavad koos klassiga või rühmaga muuseumitundi ja ekskursioonile tulla ilma COVID-19 tõendita ja testimiseta. Tingimus on, et osalevad ainult sama klassi või rühma õpilased. Erand kehtib ka koos klassiga õppekäigul olevale õpetajale, kui tema tööandja (st kool) on töötaja tööga seonduvaid riske hinnanud ja meetmeid maandanud.
Muuseumis on mitmes kohas olemas võimalused käte desinfitseerimiseks.

Vastavalt avalike ürituste juhendile teavitame külastajaid pileti ostmisel ja broneerimisel ning külastaja sisenemisel, et asutusse ei ole lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Täiendavalt teavitame külastajaid pileti ostmisel, broneerimisel ja ürituse alale sisenemisel, et respiratoorsete nakkushaiguse sümptomitega inimesed võidakse ürituselt saata koju. Üritusel tagatakse Vabariigi Valitsuse korralduse täitmine ning haigustunnustega inimeste koju saatmine või raskete haigustunnuste puhul kiirabi kutsumine.