Muuseumitunnid ÕUES!

Õuesõpe on hea võimalus märgata teistsugust, ekraanidest vaba maailma ning õppida tundma nii vanu kui ka uusi õuemänge. Võibolla koguni ise midagi sootuks uut leiutades!
Õpitubades osalemise tasu on osaleja kohta 4 eurot ja õuetunnid kestavad 60 minutit. 

Õueõpitubade kohta saab infot:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).  
  

VANAD HEAD ÕUEMÄNGUD

Õuesõppe tunnis tutvume mängudega, mis on läbi aegade olnud Eesti laste hulgas populaarsed. Neid mänge mängisid juba osalejate lapsevanemad ja vanavanemad.

Lisaks õpime selgeks kaks praegusaja õpilaste lemmikmängu ja tuletame meelde vanu ning õpime uusi liisusalme.

Mängime koos erinevaid tagaajamis- ja pallimänge, treenime mängides tähelepanelikkust, kiirust ja osavust.


Seos õppekavaga: eesti keel, inimeseõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, õpipädevus, matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevus.

Lapse õpitulemused:

* Oskab sisustada õues mänguaega.

* On arendanud kehalist osavust.

* Oskab kokkulepitud reeglite kohaselt käituda ja teha koostööd.

* Oskab tunnetada oma oskusi, saades teada, milline on enda arenguruum.KÄPIKNUKUTUND MUUSEUMI ÕUES

Teatriteemalise õpitoas saab teada, kuidas käpiknukule elu sisse puhuda: kuidas nukku õigesti kätte võtta, kuidas liigutada sõrmi ja kuidas anda nukule häält.

3-4-liikmelised grupid valivad meelepärased nukud, mõtlevad välja minietenduse ja esitavad selle kaaslastele.


Seos õppekavaga: eesti keel, inimeseõpetus,

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, õpipädevus,

ettevõtlikkuspädevus.

Lapse õpitulemused:

* Oskab luua ja jutustada lugu ning saab aru rollimõistest.

* Oskab luua tegelaskuju.

* Teab, kuidas käitub teatripublik.

  
NB! Muuseum on märtsis üksikkülastajatele suletud, kuid rühmadele, kes on igapäevaselt lasteaias või koolis koos, saame jätkuvalt haridusprogramme pakkuda. Igale grupile broneerime aja nii, et üks grupp teisega kokku ei puutu. 1.-4. klassi lapsed saavad tulla muuseumitundi eeldusel, et nad käivad koolis kontaktõppes.