Õpitoad 5-7-aastastele


 

OTSIMISMÄNG MUUSEUMIS 

Lapsed õpivad muuseumis iseseisvalt plaani järgi liikuma ning püüavad vastavalt kättejagatud piltidele ekspositsioonist esemeid üles leida. Mäng lõpeb jalutuskäiguga, kus igaüks saab oma muljeid teistele jagada.

Seos õppekavaga:
iseseisev sihipärane tegutsemine, koostöö harjutamine, esemete märkamine ning kirjeldamine;
väljendusoskuse arendamine;
liikumine ja ruumides orienteerumine.


Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.


Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 

NUTIKAD MÄNGUASJAD

Nutikate mänguasjade tunnis uurime ja uudistame, milliseid mehaanilisi mänguasju on muuseumis ja kuidas need mänguasjad trikke teevad. Tunni lõpus saab iga laps meisterdada endale liikuva mänguasja.

Seos õppekavaga: märkamine ja avastamine; keele ja kõnega seotud oskuste arendamine; kunstiliste oskuste arendamine läbi käelise tegevuse ja loova mõtlemise.

Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).SIPSIKUGA SEIKLEMA

Muuseumitunnis külastame näitust “Sipsik seikleb”. See on kõige väiksematele muuseumi sõpradele mõeldud käelisi oskusi arendav mängumaa, kus saab koos Sipsikuga uurida ja uudistada, liugu lasta ja linde toita, pesu kuivama riputada ja ploomidega täpsust visata ja veel palju muudki teha.

Pärast näituse külastust saab igaüks päris oma Sipsiku meisterdada.

Seos õppekavaga:
avastamine; käeliste oskuste ja kehalise osavuse arendamine; erinevate pindade tunnetamine;
kunstiliste oskuste arendamine läbi loova mõtlemise

Õpitoa kestus on 90 minutit,
osalustasu 6 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 

Teatritund
KÄPIKNUKUTUND

Õpitoas saab teada, kuidas käpiknukule elu sisse puhuda: kuidas nukku õigesti kätte panna, kuidas hoida kätt, kuidas liigutada sõrmi ja kuidas nukule õiget häält leida. Käpiknukkudega mängimine arendab nii üksi kui ka koos sõpradega mängimise oskusi ning nuku abiga saab harjutada ka selget kõnet.


Seos õppekavaga:
läbi loova tegutsemise selge ja arusaadava kõnelemise ning kuulamise oskus, rühmatöö oskus, rääkimise ja liikumise samaaegselt kasutamise oskus; kunstiliste oskuste arendamine läbi kunstilise tegevuse.


Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).