Õpitoad 11-aastastele ja vanematele


 
TEATRIDETEKTIIVID

Teatridetektiivide tunnis saavad osalejad kehastuda noorteks näitlejateks ning osaleda põnevas detektiivimängus. Osalejaile antakse ülesandeks lahendada üks juhtum, mis on seotud teatriteemaga. Näiteks on vaja välja selgitada, millal läksid kaduma näitlejate parukad või kuhu jäid nukunäitlejate nukud. Rollide kaudu tutvutakse mõistetega nagu kostüüm, dekoratsioon, rekvisiit, grimm, parukas jne. Klassikaaslaste esitatud lühietendusi jälgides õpitakse ka seda, kuidas teatris vaatajana viisakalt käituda.


Seos õppekavaga:
Sobib emakeele- ja kunstitundide läbiviimiseks, samuti draamaõpetusega seotud tundide täiendamiseks, loovuse igakülgseks arendamiseks ja grupitöö oskuste omandamiseks.
Läbi erinevate mängude, etüüdide ja lavastuste suureneb vaatlus- ja analüüsioskust, mis aitab paremini mõista oma igapäevast käitumist.


Teatritunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 
 
ORIENTEERUMISMÄNG

Muuseumitunnis tutvume ekspositsiooniga läbi otsimismängu. Osalejad liiguvad iseseisvalt ruumide plaani järgi ja püüavad vastavalt kättejagatud piltidele ekspositsioonist esemeid üles leida. Mäng lõpeb jalutuskäiguga, kus igaüks saab oma muljeid teistele jagada.


Seos õppekavaga:
sihipärane iseseisev tegutsemine, koostöö harjutamine, esemete märkamine ning kirjeldamine;
väljendusoskuse arendamine;
liikumine ja ruumides plaani järgi orienteerumine.


Muuseumitunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 
 

Teatritund
VARJUTEATRI MAAILM

Varjumängu on tehtud nii kätega kui ka nukkudega, seda on kasutatud meelelahutuseks ja lõbustuseks juba pikki sajandeid. Muuseumitunnis saabki proovida, mis tunne on ise väike teater üles ehitada, sest loovtööna meisterdavad osalejad ise varjunukud, mõtlevad välja loo ning etendavad selle klassikaaslastele.


Seos õppekavaga:

Varjuteatri tunnis saab teada, miks tekib vari, õpitakse meeskonnatööna looma lugu, jagama tööülesandeid ja rolle ning üksteisega arvestama. Tund annab võimaluse ennast loovalt väljendada, aktiveerib algatusvõimet ja katsetamise julgust.

Teatritunni kestus on 90 minutit,
osalustasu 6 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 
 
ANIMATSIOONITUND

Animatsiooni loomine on põnev ja mitmekülgne tegevus. Animatunnis joonistame filmikaadreid, pildistame need üles ja monteerime kokku lühifilmiks. Nukufimi luues kehastume ise filminukkudeks. Tunnis saavad osalejad teada, mis vahe on joonis- ja nukufilmil, kui palju kaadreid mahub filmis ühte sekundisse ja kui kaua filmiloojad tegelikult ühte väikest filmi teevad.

Luua päris oma film on põnev ja väljakutseid pakkuv!


Seos õppekavaga:
animatsioonitunnis omandatud oskusi saab kasutada eelkõige eesti keele ja kirjanduses, aga ka inimeseõpetuse ja kunstitundide täienduseks.
Tunnis kogetu aitab arendada kujutlusvõimet ja pakub arvukalt võimalusi loovuse arenguks.

Animatunni kestus on 90 minutit,
osalustasu 6 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 
 

MÄNGIDES LÄBI AJALOO

Muuseumis jalutades räägime vana aja laste eluolust ja vanadest mänguasjadest. Uurime koos, millistest materjalidest vanasti mänguasju tehti ja võrdleme, millest on tehtud nüüdisaegsed mänguasjad. Tutvume mõistega ajajoon. Tunnis mängime nii viiekümne kui viiesaja aasta vanuseid mänge.

Seos õppekavaga:
Sobib ajalootundide läbiviimiseks ja täiendamiseks. Muuseumi interjöör ja eksponaadid ergutavad kujutlusvõimet ning aitavad erinevatesse ajastutesse sisse elada, vestluse käigus arenevad kuulamis- ja jutustamisoskus ning pisiasjade märkamise oskus.

Muuseumitunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17). 
SALAPÄRASED TEATRIMASKID

Keda sina mängiksid, kui saaksid maski taha peitu pugeda? Missugust lugu jutustab sinu loodud mask? Kas mask on sinu enda nägu või annab võimaluse olla sootuks keegi teine?

Õpitoas valmistatakse pabermassist maske ning ehitakse mask maalingute ja mitmete erinevate kaunistustega.


Seos õppekavaga:
Töötoas omandatud oskusi saab kasutada eelkõige kunsti-, aga ka eesti keele ja kirjanduse tunnis.
Tund toetab käelist arengut, aitab arendada fantaasiat, loovust ning pakub palju võimalusi oma ideede julgeks elluviimiseks.

Teatritunni kestus on 90 minutit,
osalustasu 6 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).