Õpitoad 7-10-aastastele


 

MIS ON MUUSEUM ?

Muuseumitunnis mängime teadureid, varahoidjaid ja muuseumi kunstnikke ning koostame mänguasjadest päris oma näituse. Uurime, miks vanu asju kogutakse, kuidas mänguasju muuseumis hoitakse ja arutleme, milleks üldse muuseumid vajalikud on.


Seos õppekavaga:
inimeseõpetus - ametid; tegutsemine ja teadmiste omandamine uudsetes situatsioonides;
emakeel - keel ja kõne, muuhulgas muuseumitemaatikaga seotud oskussõnade õpe.

Muuseumitunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.


Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 
 
Teatritund
SALAPÄRASED TEATRIMASKID


Keda sina mängiksid, kui saaksid maski taha peitu pugeda? Missugust lugu jutustab sinu loodud mask? Kas mask on sinu enda nägu või annab võimaluse olla sootuks keegi teine?

Õpitoas valmistatakse pabermassist maske ning ehitakse mask maalingute ja mitmete erinevate kaunistustega.


Seos õppekavaga:
Töötoas omandatud oskusi saab kasutada eelkõige kunsti-, aga ka eesti keele ja kirjanduse tunnis.
Tund toetab käelist arengut, aitab arendada fantaasiat, loovust ning pakub palju võimalusi oma ideede julgeks elluviimiseks.


Õpitoa kestus on 90 minutit,
osalustasu 6 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


Teatritund
VARJUTEATRI MAAILM

Varjumängu on tehtud nii kätega kui ka nukkudega, seda on kasutatud meelelahutuseks ja lõbustuseks juba pikki sajandeid. Muuseumitunnis saabki proovida, mis tunne on ise väike teater üles ehitada, sest loovtööna meisterdavad osalejad ise varjunukud, mõtlevad välja loo ning etendavad selle klassikaaslastele.


Seos õppekavaga:

meeskonna töö harjutamine, tööülesannete ja rollide jagamine, üksteisega arvestamine; loova väljenduse areng,  algatusvõime ja julguse arendamine.

Teatritunni kestus on 90 minutit,
osalustasu 6 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).

 
Rollimängutund
TEATRIDETEKTIIVID

Teatridetektiivide tunnis saavad osalejad kehastuda noorteks näitlejateks ning osaleda põnevas detektiivimängus. Lastele antakse ülesandeks lahendada üks juhtum, mis on seotud teatriteemaga. Näiteks on vaja välja selgitada, millal läksid kaduma näitlejate parukad või kuhu jäid nukunäitlejate nukud. Rollide kaudu tutvuvad lapsed mõistetega nagu kostüüm, dekoratsioon, rekvisiit, grimm, parukas jne. Klassikaaslaste esitatud lühietendusi jälgides õpitakse ka seda, kuidas teatris vaatajana viisakalt käituda.

Seos õppekavaga:
Sobib emakeele-, inimeseõpetuse ja kunstitundide läbiviimiseks. Aitab arendada grupitöö oskust. Annab võimaluse ennast loovalt väljendada ja aktiviseerib algatusvõimet.
Läbi erinevate mängude, etüüdide ja lavastuste suureneb vaatlus- ja analüüsioskust, mis aitab paremini mõista oma igapäevast käitumist.

Teatritunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 
 
FILMITEGEMISE ABC

Filmiteemalises õpitoas uuritakse põhjalikult, kuidas sünnib filmi-ime ning proovitakse kõige lihtsamaid filminippe. Õpilastele tutvustatakse taumatroopi, zootroopi ja fenakistiskoopi ja meile tänapäevalgi tuttavat kaleidoskoopi. Tunni lõpul joonistatakse liikuvaid pilte.

Seos õppekavaga:
inimeseõpetus - ametid, filmiajalugu;

emakeel - keel ja kõne, filmitemaatikaga seotud oskussõnade õpe;

kunstiõpetus - kunstiliste oskuste arendamine läbi käelise tegevuse ja loova mõtlemise.


Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).

 
 
ORIENTEERUMISMÄNG

Lapsed õpivad muuseumis iseseisvalt plaani järgi liikuma ning püüavad vastavalt kättejagatud piltidele ekspositsioonist esemeid üles leida. Mäng lõpeb jalutuskäiguga, kus igaüks saab oma muljeid teistele jagada.

Seos õppekavaga:
sihipärane iseseisev tegutsemine, koostöö harjutamine, esemete märkamine ning kirjeldamine;
väljendusoskuse arendamine;
liikumine ja ruumides plaani järgi orienteerumine.

Muuseumitunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).


 
 
NUTIKAD MÄNGUASJAD

Nutikate mänguasjade tunnis uurime ja uudistame, milliseid mehaanilisi mänguasju on muuseumis ja kuidas need mänguasjad trikke teevad.

Tunni lõpus saab iga osaleja meisterdada endale liikuva mänguasja.

Seos õppekavaga:
inimeseõpetus - vanade mänguasjade avastamine;

loodusteadused - mehaanika;
emakeel - kuulamis- ja suhtlemisoskuse arendamine;

kunstiõpetus - kunstiliste oskuste arendamine läbi käelise tegevuse ja loova mõtlemise.


Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 4 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
ave.viirma@mm.ee või telefonil 5204 113 (T-L 12-17).