Rotaļu istaba

Rotaļu istaba ir atvērta no trešdienas līdz svētdienai plkst. 11-16. Rotaļu istaba ir slēgta pirmdienās, otrdienās, katra mēneša pēdējā piektdienā un svētku dienās.
Rotaļu istabā der parastā muzeja biļete.

Rotaļu istaba ir domāta bērniem un ģimenēm. Grupas rotaļu istabā tiek uzņemtas tikai iepriekš sarunājot. Rotaļu istabā var spēlēties ar attīstošajām rotaļlietām un spēlēt galda spēles, pārlūkot bērnu grāmatas, spēlēt pašiem leļļu teātri un pielaikot tērpus. Pie lielā galda var meistarot, zīmēt, locīt, krāsot attēlus un pārlūkot vecākas un jaunākas grāmatas.


Jaunākajiem bērniem apmeklējuma laikā jābūt kopā ar vecākiem vai aizbildi. Ja vecāki vēlas bērnu atstāt rotaļu istabā vienu pašu, tad par to jāinformē rotaļu istabas pedagogs.

Rotaļu istabā vienmēr būs istabas pedagogs, kas vajadzības gadījumā sniegs nepieciešamo informāciju par spēļu istabā spēkā esošajiem noteikumiem, par nodarbošanās iespējām un pasākumiem.