Arengukava 2019-2023

Tartu Mänguasjamuuseumi strateegiline arengukava aastateks 2019-2023 on suunatud avalikule väljapanekule.
Vastavalt Tartu Kultuuriosakonna otsusele on avaliku väljapaneku ajaks 29. aprill - 27. mai 2019 ja avaliku väljapaneku kohaks Tartu linna veebileht, Tartu Mänguasjamuuseumi veebileht ning Tartu Mänguasjamuuseum. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Triin.Vaaro@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna mänguasjamuuseumi või saata postiga aadressil Lutsu 8, Tartu.

Arengukavaga saab tutvuda SIIN >>>